Kategorie
Producenci
Promocje
Zobacz wszystkie
Powierzchnie
Regulamin

1. Strony transakcji

Sprzedającym produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego jest jego właściciel, działający pod firmą - NOBLESS Polska Zbigniew Sierzputowski, ul. Skrajna 3B, Sierosław 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 673-148-40-62, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym może być jedynie pełnoletnie osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 lub przedsiębiorca.


 

2. Warunki składania zamówienia

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Nabywca jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść regulaminu.

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie złożenia zamówienia w sklepie i otrzymania informacji wygenerowanej automatycznie o złożonym zamówieniu.

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Nabywca zostanie o tym poinformowany w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin, liczonych w dni robocze, w przypadku płatności „za pobraniem”, a także po dokonaniu płatności przelewem (decyduje wpływ środków na rachunek Sprzedawcy).
W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawcy termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, NOBLESS Polska zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.


Zakup paneli Alloc i Sensa oraz parkietów realizowany jest tylko i wyłącznie w opakowaniu zbiorczym producenta (paczka). Cena produktu jest równoznaczna z ceną za opakowanie.
 

Oferta prezentowana na stronach sklepu nie odzwierciedla bieżącego stanu magazynowego sklepu, co oznacza, że nie wszystkie produkty, których opisy i zdjęcia prezentowane są na witrynie sklepu są dostępne od ręki. Niektóre z nich (rzadkie egzotyki) muszą zostać sprowadzone, co może trwać nawet kilka miesięcy, w zależności od dostępności produktu u dostawców. Przed złożeniem zamówienia konieczne jest ustalenie ze Sprzedawcą możliwego terminu jego realizacji.

Zamieszczone na stronie zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy i mogą zniekształcać obraz struktury lub kolorystyki rzeczywistej produktu wykonanego z surowców naturalnych, co jest cechą charakterystyczną drewna lub produktów z drewna.


 

3. Warunki płatności oraz dostawy

Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

  • przy odbiorze za pobraniem u kuriera (z wyłączeniem przypadków realizacji zamówień paneli podłogowych powyżej 5 opakowań jednorazowo)

  • przelewem elektronicznym lub kartą (w systemie Przelewy 24)

  • przelewem na konto sklepu

  • gotówka przy odbiorze osobistym (Salon Nobless, Galeria Obornicka, ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań)


NOBLESS POLSKA ZBIGNIEW SIERZPUTOWSKI
UL. SKRAJNA 3B, Sierosław 
62-080 Tarnowo Podgórne
BZWBK S.A.
21 1090 1737 0000 0000 7200 0121

 

Ceny towarów w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny są wiążące do dnia realizacji zamówienia.

Dostawy dokonuje Sprzedawca na adres wskazany w zamówieniu, chyba że Nabywca wskaże, iż odbioru dokona osobiście w magazynie lub innym miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.

W przypadku dostawy przez Sprzedawcę do każdego zamówienia o wartości poniżej 700,00 zł brutto dolicza się koszty przesyłki, które na terenie Polski wynoszą 19,99 zł brutto. Koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie. W takim przypadku złożone zamówienie wycenianie jest przez Sprzedawcę w ciągu 24 godzin i wymaga powtórnego potwierdzenia przez Nabywcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.


 

 4. Odstąpienie od umowy przez Nabywcę będącego konsumentem

Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w wypadkach świadczenia rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy lub co do towaru o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą albo co do towaru, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony lub ulega szybkiemu zepsuciu. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w zamkniętych pojemnikach nie przysługuje po ich otwarciu. Wyłączenie powyższe nie stanowi przeszkody do składania reklamacji z zarzutem niewłaściwej jakości towaru znajdującego się w pojemniku lub niezgodności zawartości pojemnika z jego oznaczeniem lub ofertą sklepu.


 

5. Gwarancja

Każdy produkt objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta, która obejmuje wady uniemożliwiające jego prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

Nabywca ma obowiązek przestrzegania instrukcji montażu oraz używania towaru zgodnie z zaleceniami producenta.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady mechaniczne powstałe podczas transportu do momentu podpisania przez odbiorcę towaru listu przewozowego, że odebrał towar bez wad.

Warunkiem reklamacji towaru w czasie jego użytkowania jest jego prawidłowy montaż oraz prawidłowe używanie i konserwacja w w/w czasie.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Nabywcy zgodnie z przepisami o rękojmi uregulowanymi w Kodeksie cywilnym.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub usterki nabytego towaru spowodowane niewłaściwym montażem lub jego nienależytym przechowywaniem przez nabywcę.

Wszelkie reklamacje należy kierować pisemnie na adres:
NOBLESS Polska Zbigniew Sierzputowski, ul. Skrajna 3B, Sierosław 62-080 Tarnowo Podgórne.

 

6. Postanowienia końcowe

Nabywca składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.


Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

 

Oferta dostępna w sklepie internetowym firmy NOBLESS Polska jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionego towaru.

Umowy zawierane są zgodnie z przepisami prawa polskiego, a wszelkie spory mogące powstać w związku z ich realizacją, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem podlegają rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Reklama
Spray-mop Osmo
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach